Ana səhifə - Müəllif üçün Təlimat

Jurnal bu sahə ilə məşğul olan bütün alim və tədqiqatçılarla əməkdaşlıq üçün açıqdır.

Jurnalda nəşr olunmaq üçün alim və tədqiqatçıların, elmi və pedaqoji işçilərin əvvəllər heç yerdə çap olunmamış məqalələri qəbul edilir.

Məqalələr Azərbaycan və digər türk dillərində, ingilis, rus dillərində təqdim edilə bilər.

Bütün məqalələr jurnalın redaksiya heyəti tərəfindən yoxlanaraq nəzərdən keçirilir. Redaksiya heyətinin təqdim olunan məqalənin jurnalda dərc olunması üçün qəbul edilməsi qərarı müəlliflərə elektron poçt vasitəsilə göndərilir.

Jurnal ildə 2 dəfə nəşr olunur. Jurnalın xüsusi buraxılışının da nəşri mümkündür.

Müəllifin ORCID ID göstərməsi vacibdir.

Məlumat: https://info.orcid.org/what-is-orcid/ 

Müəllifin UOT indeksi göstərməsi vacibdir.

Məlumat: https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Decimal_Classification