Ana səhifə - Redaksiya heyəti

BAŞ REDAKTOR

Məryəm Seyidbəyli

tarix elmləri doktoru, professor

AMEA Elm Tarixi İnstitutunun direktoru

mseyidbeyli@mail.ru 

 

BAŞ REDAKTORUN MÜAVİNİ

Bayram Quliyev

tarix üzrə fəlsəfə doktoru

AMEA Elm Tarixi İnstitutu, Elm tarixinin nəzəri və metodoloji problemləri şöbəsinin müdiri

bayramqulusoy@yahoo.com 

 

REDAKTORLAR

Elvin Talışinski

siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru

AMEA Elm Tarixi İnstitutu, Elmşünaslıq və elmin sosial probemləri şöbəsinin müdiri

e.talishinski@inbox.ru 

 

Röya Mirzəbəyova

AMEA Elm Tarixi İnstitutunun elmi işçisi

royamirzabayova@gmail.com 

 

ÜZVLƏR

İsa Həbibbəyli

Akademik,

AMEA-nın vitse-prezidenti

isa.habibbeyli@science.az 

 

Nərgiz Axundova

AMEA-nın akademiki

nargiz070859@gmail.com 

 

Nailə Vəlixanlı

Akademik,

Azərbaycan Tarixi Muzeyinin direktoru

aztarmuzey@azhistorymuseum.az 

 

Validə Əlizadə

Akademik,

vm.alizade@yahoo.com 

 

İlham Məmmədzadə

fəlsəfə elmləri doktoru, professor

AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun direktoru

ilham_mamedzade@mail.ru 

 

Zabil Bayramlı

tarix elmləri doktoru, professor

Bakı Dövlət Universitetinin professoru

zabil_bayramli@mail.ru 

 

Zaur Əliyev

siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

AMEA Elm Tarixi İnstitutunun elmi katibi

zaur.aliyev@gmail.com 

 

Fail Kazımov

iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

AMEA Elm Tarixi İnstitutu, Beyxəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri

fail_kazimov@yahoo.com 

 

Yuriy Baturin

REA-nın müxbir üzvü,

hüquq elmlər doktoru

REA S.İ.Vavilov adına Təbiət Elmləri və Texnika Tarixi İnstitutunun baş elmi işçisi

baturin@ihst.ru 

 

Zanq Bayçun

tarix elmləri doktoru, professor

ÇEA (Çin Elmlər Akademiyası)

Təbiət Elmləri Tarixi İnstitutunun direktoru

hcxie@itpcas.ac.cn 

  

Roman Fando

biologiya elmləri doktoru

REA S.İ.Vavilov adına Təbiət Elmləri və Texnika Tarixi İnstitutunun direktoru

fando@mail.ru 

 

Nadejda Aşeulova

sosiologiya elmləri namizədi

REA S.İ.Vavilov adına Təbiət Elmləri və Texnika Tarixi İnstitutunun Sankt-Peterburq filialının direktoru

asheulova_n@bk.ru 

 

Boris Malitski

iqtisad elmləri doktoru, professor

UMEA (Ukrayna Milli Elmlər Akademiyası) G.M.Dobrov adına Elmi-Texniki Potensial və Elm Tarixi Araşdırmaları İnstitutunun direktoru

malitsky@nas.gov.ua