Home - Archive

Ali Yusifzade, A Young İntellectual Of Karabakh

Zaur Aliyev

The article is dedicated to the life and creativity of Ali Yusifzade, one of the prominent young intellectuals of Shusha, the pearl of Azerbaijan. Ali Yusif, who occupies an important place in the history of Azerbaijani literature and political and social life, was a young poet, publicist and one of the devotees of the Azerbaijan Democratic Republic. Ali Yusif, a worthy representative of the well-known Yusifzade family of Karabakh, did not give up the struggle for independence until the end of his life, and became a victim of  repression of the 1930s after a long and difficult prison life

Keywords: Ali Yusif, Karabakh, Shusha, independence, repression

View article(798)
References

“Azərbaycan” qəzeti (1918). 7 dekabr

“İşıq” qəzeti (1911), №3, səh.8; №15, səh. 7; №26, səh.6

Abdullayev A (1989). Əli Yusif, "Ədəbiyyat və İncəsənət" qəzeti, 28 iyul.

Əli Yusif (1920).  “Qarabağ xəyanətlərinə”, Qurtuluş jurnalı, №2.

Qəhrəmanlı N (2011), Milli dəyərə çevrilmiş adlar: vətən, millət və ədəbiyyat sevdalısı Əli Yusifzadə, , 525-ci qəzet, 27 yanvar.- S.6.

Nəvvab Mir Möhsün (1913), “Təzkireyi-Nəvvab”, AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, şifrə: 2052/ VI-64,